privacyverklaring - Dots&Zo

producten
producten
Ga naar de inhoud

privacyverklaring

Contactgegevens
Postadres:

Dots & Zo
Valeriaanstraat 1
4537 DD Terneuzen
Elektronisch adres:
info@dotsenzo.nl
Adres website:
https://www.dotsenzo.nl
Persoonsgegevens
Dots&Zo verwerkt enkel persoonsgegevens van klanten teneinde een doeltreffende klantenadministratie te kunnen voeren en betalingen en verzendingen te kunnen realiseren. Daarvoor hebben we de volgende persoonsgegevens en andere persoonlijke gegevens nodig:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • E-mailadres
Voor een klantvriendelijke dienstverlening willen we beschikken over uw telefoonnummer(s). Deze gegevens worden vrijwillig door de klant aan Dots&Zo  verstrekt. Indien verstrekt worden zij in het zelfde Excel-bestand vastgelegd als de bovengenoemde persoonlijke gegevens. Dit Excelbestand is tegen lezen en schrijven beveiligd met een wachtwoord wat enkel in het bezit is van Dots&Zo. Dit wachtwoord wordt elk kwartaal gewijzigd.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerk
Dots&Zo vraagt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten op. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op.
Geautomatiseerde besluitvorming
Dots&Zo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dots&Zo) tussen zit.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Dots&Zo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Dots&Zo deelt uw persoonsgegevens niet met andere bedrijven of instellingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dots&Zo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De website www.dotsenzo.nl is beveiligd met SSL (Secure Sockets Layer). Uitvoering en onderhoud van het SSL-certificaat wordt door de webhoster One.com gegarandeerd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dots&Zo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de per-soonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dotsenzo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Dots&Zo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dots&Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Download 'Privacyverklaring' in PDF-formaat.
Terug naar de inhoud